خرید بلیط
تقویم اُپارکی / دوشنبه

مجله و اخبار اُپارکی

مجموعه تفریحی ورزشی اٌپارک موفق به کسب اولین پروانه استاندارد استان تهران گردید.

به لطف پروردگار؛ بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد سال یکهزار و سیصد و نود و شش و در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد و اجرای قرارداد شماره ۱۴۰۱ مجموعه تفریحی ورزشی اٌپارک با رعایت استانداردهای کامل مجاز به استفاده از علامت استاندارد ایران گردید.