خرید بلیط
تقویم اُپارکی / دوشنبه

مجله و اخبار اُپارکی

کسب  تندیس زرین همایش ملی کار آفرینان مسئولیت پذیر در سال 1397

به یاری خداوند متعال مجموعه ی اُپارک مفتخر به کسب تندیس زرین همایش ملی کار آفرینان مسئولیت پذیر در سال 1397 شده است.