خرید بلیط
تقویم اُپارکی / دوشنبه
قوانین

اُکافه دارای سیب سلامت می باشد و با استفاده از مواد غذایی معتبر و تجهیزات و سیستم های آماده سازی حرفه ای تبدیل به یکی از قسمت های هیجان انگیز اٌپارک شده.

اُکافه با دارا بودن صلاحیت کیفی، بهداشتی و ایزوهای صنایع غذایی به کمک نیروهای متخصص و کاردان در تلاش جهت رضایت مشتریان گام برمیدارد.

نظرات